Βίντεο / Video


η συνέντευξη του επιμελητή 2016 / The curator's interview, 2016


                                                                                    η συνέντευξη του επιμελητή 2015 / The curator's interview, 2015